Google+
Ξουλίδου Σταυρούλα - π.Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
Get the Flash Playerto see this player.
Αρχική σελίδα arrow Αναφορές arrow Αναφορές arrow Αναφορά της επιστολής της ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και της Ένωσης αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

Αναφορά της επιστολής της ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και της Ένωσης αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2013

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ -ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Αναφορά της επιστολής της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων  Ροδόπης και της  Ένωσης αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

Η Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, Σταυρούλα Ξουλίδου, καταθέτει αναφορά την αριθμ. πρωτ. 380/25-10-2013 επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης στην οποία περιγράφεται το ζήτημα της εκπαίδευσης των επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις έτους 2013-2014.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με το Ν. 4093/12 αποφασίστηκε το πάγωμα των προσλήψεων προσωπικού στην ΕΛ.ΑΣ. για τα έτη 2013 και 2014 παρά τις ελλείψεις αστυνομικού προσωπικού και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί αυτή η κατάσταση σε ολόκληρη την κοινωνία. Από την άλλη, η ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, αποτελεί εκ μέρους της Κυβέρνησης ευθεία παραδοχή της ανάγκης ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας με αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της. Ως εκ τούτου, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να πραγματοποιηθεί με άρτιο τρόπο η εκπαίδευση των 580 επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις έτους 2013-1014 και να μην αντικατασταθεί η διαδικασία ένταξης στο Αστυνομικό Σώμα από ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Ζητείται η άμεση παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργού, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αξιοκρατικής και αδιάβλητης εισαγωγής στο Αστυνομικό Σώμα, της αναβάθμισης της εκπαίδευσης των Αστυνομικών με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας, την άμβλυνση φαινομένων εγκληματικότητας και την πάταξη βίαιων και ακραίων φαινομένων.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και της Ένωσης αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚ. ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  380/2013 
Κομοτηνή, 25 Οκτωβρίου 2013

ΘΕΜΑ: «Εκπαίδευση επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2012-2013».

Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 4093/2012 ψηφίστηκε το «πάγωμα» των προσλήψεων προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία για τα έτη 2013 και 2014, παρά τις αναμφίβολα τεράστιες αριθμητικές ελλείψεις αστυνομικών δυνάμεων  και τα καταγεγραμμένα, ανά την Ελληνική Επικράτεια, προβλήματα που αυτές δημιουργούν στην πρόληψη και τη καταστολή της εγκληματικότητας στη Χώρα μας.

Η διάταξη αυτή του Μεσοπρόθεσμου,  εύλογα βρήκε αντίθετο το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα, τόσο σε επίπεδο Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων και Αξιωματικών,  όσο  και  σε  επίπεδο  Ομοσπονδιών  μας,  καθόσον  εμείς  οι  ίδιοι, 
«οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ», γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από την Τρόικα και σε μεγαλύτερο μάλιστα βάθος τις πραγματικές ανάγκες  της Ελληνικής Αστυνομίας και με την προσφορά και το έργο μας, έχουμε διαχρονικά αποδείξει ότι λειτουργούμε αποκλειστικά με πάγιο γνώμονα την διασφάλιση της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών ασφαλείας στους Έλληνες πολίτες, ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στη Χώρα μας, πράγμα που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη, αναγκαία και καταλυτική προϋπόθεση προκειμένου να επέλθει η πολυπόθητη ανάπτυξη του τόπου μας.

Το προσφάτως συνταχθέν Σχέδιο Κ.Υ.Α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και  Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, [που όπως πληροφορούμαστε επίκειται σύντομα η υπογραφή της] αναφορικά με την ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, αποτελεί εκ μέρους της Κυβέρνησης ευθεία παραδοχή-επιβεβαίωση της άμεσης ανάγκης ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας με αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου αυτή να μπορέσει να ανταπεξέλθει-εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό το έργο της  και τους σκοπούς που υπηρετεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, κάτι που το συνδικαλιστικό μας κίνημα προέταξε εξαρχής ως βασικό του επιχείρημα ενάντια στις συγκεκριμένες διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου για το «πάγωμα» των προσλήψεων. 

Με αφορμή λοιπόν αυτή την άμεση και έμπρακτη παραδοχή της αναγκαιότητας αριθμητικής αύξησης, προς μερική έστω κάλυψη του απαιτούμενου αστυνομικού προσωπικού για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΕΛ.ΑΣ, αλλά και το γεγονός ότι στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις πέτυχαν την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές 580 τελειόφοιτοι των Λυκείων της χώρας, σε συνδυασμό μάλιστα με την πάγια, γνωστή και κοινά αποδεκτή θέση μας περί διαφύλαξης του τρόπου πρόσληψης αστυνομικού προσωπικού αποκλειστικά μέσω του αξιοκρατικού συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων και την παράλληλη αναγκαιότητα αναβάθμισης της εκπαίδευσης των αστυνομικών σε όλα τα επίπεδα - κάτι που καθημερινά αποδεικνύεται ως επιταγή των καιρών και της κοινωνίας- οι Ενώσεις  μας  καλούν όλους τους αρμόδιους φορείς, την Ελληνική Κυβέρνηση, τους Βουλευτές, καθώς και την Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία  αντί να παραβιάσει τη πιο αξιόπιστη και αποδεκτή διαδικασία εισαγωγής-ένταξης στο Σώμα μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων, με τη πρόσληψη αστυνομικών με ταχύρρυθμες δίμηνες ή τρίμηνες -αλλά σίγουρα ανεπαρκείς- εκπαιδεύσεις, και περαιτέρω να θέσει αυτούς στην υπηρεσία του Ελληνικού λαού με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται τόσο για τους πολίτες όσο και για τους ίδιους τους προσλαμβανόμενους, να καλέσει άμεσα προς εκπαίδευση τους φετινούς επιτυχόντες μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων στις Αστυνομικές Σχολές, έτσι ώστε να προσφέρει στην Ελληνική κοινωνία κατάλληλα και άρτια εκπαιδευμένους αστυνομικούς, όπως της αξίζει και το δικαιούται.

Στα πλαίσια αυτά, αγωνιζόμενοι και για την διασφάλιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων τόσο του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής όσο και των λοιπών Σχολών της περιφέρειας μας, για τον σκοπό που αυτές ανεγέρθηκαν, ως Πανεπιστημιακά  Ιδρύματα και όχι ως Φυλακές, προτείνουμε την αξιοποίησή τους με την άμεση εκπαίδευση των  νεοεισερχόμενων Δόκιμων Αστυφυλάκων, φετινών επιτυχόντων των Πανελληνίων Εξετάσεων. 
Επισημαίνουμε δε, ότι για παράδειγμα το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής ήδη λειτουργεί για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο, εκπαιδεύοντας τέσσερις Δόκιμους Αστυφύλακες που εισήχθησαν με δικαιωτικές δικαστικές αποφάσεις επί των προσφυγών τους, οπότε δεν θα χρειαστεί να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του με επιπλέον  λειτουργικά έξοδα (αποζημιώσεις διδασκόντων καθηγητών, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, θέρμανση, καθαριότητα, κ.λ.π.), ενώ και από κοινού, με το Τ.Δ.Α. Διδ/χου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα  μπορούσαν απροβλημάτιστα να φιλοξενήσουν ολόκληρη την εκπαιδευτική σειρά των  φετινών επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Υπηρετώντας αταλάντευτα τα ιδεώδη του συνδικαλιστικού μας κινήματος , αλλά και τις απαιτήσεις της Ελληνικής κοινωνίας , καλούμε ταυτόχρονα και τα κόμματα του Κοινοβουλίου, τους αιρετούς εκπροσώπους των αρχών της περιοχής μας αλλά και τις Ομοσπονδίες μας, να στηρίξουν την δίκαιη αυτή πρότασή μας, η οποία εν τέλει υπερασπίζει τόσο το αναφαίρετο δικαίωμα των συμπολιτών μας στην ασφάλεια, όσο και τον αξιοκρατικό τρόπο πρόσληψης αστυνομικού προσωπικού μέσω του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων, αντιτιθέμενοι στην υποβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης  και στο ενίοτε επιχειρούμενο από τις διάφορες Κυβερνήσεις, άνοιγμα διάπλατων παραθύρων για την πρόσληψη αστυνομικού προσωπικού με αμφισβητούμενες και κατακριτέες διαδικασίες.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΠΡΟΣ:    1)  κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Π.Ο.ΑΞΙ.Α) 
2)  κ. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Π.Ο.ΑΞΙ.Α) 
3)  κ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Π.Ο.ΑΞΙ.Α) 
4)  κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / Α.Ε.Α. (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Π.Ο.ΑΞΙ.Α)
5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Α.Ε.Α. (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Π.Ο.ΑΞΙ.Α)
6)  κ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
(Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Π.Ο.ΑΞΙ.Α) 
7) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
8) Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
9) ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣΚΟΙΝ.:     1)ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
2)ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ.    
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος

Κοινωνική Δικτύωση

twitter

Φόρμα εγγραφής

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού
Επισκέπτες: 831314
Έχουμε 5 επισκέπτες σε σύνδεση
Επιστροφή στην Κορυφή
Σχεδίαση - Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
StauroulaXoulidou.gr - Copyright 2017