Google+
Ξουλίδου Σταυρούλα - π.Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
Get the Flash Playerto see this player.
Αρχική σελίδα arrow Αγορά
Δημόσια ανακοίνωση delete
Για να γράψετε, πρέπει να κάνετε πρώτα εγγραφή .
Το όνομα επίθετο
Το ψευδώνυμο
Τον κωδικό σας
Και να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στο email που θα σας έρθει
Δημόσια ανακοίνωση delete
Παρακαλούμε καταθέστε μόνο τις προτάσεις σας
ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής
Προβολές 1016
Μη-συνδεδεμένος katonas
katonas
Newbie
stars
Δημοσιεύσεις: 4
Προφίλ χρήστη  Ιστοσελίδα 
icon ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής
01 Φεβ 2013 12:34
share   share  
Στόχος του εκπαιδευτικού κινήματος κι όσων ενδιαφέρονται για την Ειδική Αγωγή θα πρέπει να είναι η πλήρης και ισότιμη ένταξη των α.μ.ε.ε.α. στην εκπαιδευτική διαδικασία με απώτερο στόχο την επιτυχή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Η ανάπτυξη ενός Δημόσιου-Δωρεάν συστήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες θα καταργήσει τα μεσαιωνικού τύπου ιδρύματα εγκλεισμού και απομόνωσης και θα λυτρώσει τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών με ειδικές ανάγκες που ζουν στο περιθώριο, φυλακισμένα στην αμάθεια. Οι παρακάτω θέσεις πιστεύουμε πως αξίζει να συζητηθούν, να συμπληρωθούν και να διευρυνθούν ώστε να γίνουν αιτήματα και διεκδικήσεις:

-Καθιέρωση Δημόσιας, δωρεάν και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης των α.μ.ε.ε.α.
- Aύξηση των δαπανών για την ειδική εκπαίδευση και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
-Καταγραφή των μαθητών με ειδικές ανάγκες.
-Ίδρυση, δημόσιων ειδικών σχολείων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) με τον κατάλληλο εξοπλισμό τόσο σε εποπτικό υλικό όσο και σε εκπαιδευτικό και εργαστηριακό υλικό και κατάλληλες υποδομές.
-Να λυθεί με τρόπο μόνιμο και σταθερό το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών των ΣΜΕΑΕ.
-Αύξηση του προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.- Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με
μόνιμους διορισμούς των σημερινών αναπληρωτών οι οποίοι επί σειρά ετών είναι
αυτοί που κατά κύριο λόγο στηρίζουν την ειδική αγωγή. Πρέπει να δημιουργηθεί
εκ νέου επετηρίδα διορισμών με βάση την προϋπηρεσία.
-Επανακαθορισμός των οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες των ΕΕΕΕΚ και με αναγκαία προϋπόθεση την σύμφωνη γνώμη των διευθυντών.
-Οι αναθέσεις των μαθημάτων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να είναι εναρμονισμένες με εκείνες της γενικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
-Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης για να αντιμετωπιστούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Τάξεων υποδοχής ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του σημερινού σχολείου που έχει χαρακτήρα πολυπολιτισμικό.
-Σαφής διαβάθμιση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ως εκπαιδευτική δομή αντίστοιχη με το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο ώστε να υπάρξει η πραγματική ακαδημαϊκή του ισοτιμία.
-Να οριστούν οι αντιστοιχίες μεταξύ των δομών ειδικής αγωγής της Δ.Ε. ώστε να μπορούν να γίνονται μεταγραφές μαθητών ανάλογα με τις ανάγκες τους.
-Να μην καταργηθούν τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ούτε να υπαχθούν στις Δ/νσεις αλλά να εξοπλιστούν με τις πλήρεις διεπιστημονικές ομάδες όπως προβλέπει ο 3699/08 δηλαδή τουλάχιστον μία ανά 10.000 μαθητικό δυναμικό. Να επεκταθεί ο ρόλος τους ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τα σχολεία γενικής αγωγής με τρόπο άμεσο καθώς τη σημερινή εποχή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα παραβατικότητας και συμπεριφοράς που χρήζουν συστηματικής και επιστημονικής παρέμβασης.
-Προσλήψεις των αναπληρωτών σε μία φάση και όχι σε 7, 8 ή και περισσότερες όπως γίνεται σήμερα, ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να μπορούν να λειτουργούν τα σχολεία.
-Στελέχωση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και συμπληρωματικά να μπορούν να αποσπώνται εκπαιδευτικοί ΠΕ71 όταν κρίνεται αναγκαίο.
-Να εκδοθούν πλαίσια αναλυτικών προγραμμάτων και επιτέλους βιβλία, για όλες τις δομές της Ε.Α πάνω στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και μετά από επιστημονική έρευνα.
-Να υπάρξουν ερμηνευτικές εγκύκλιοι και να μην τοποθετούνται χωρίς τα νόμιμα προσόντα Ε.Α. μόνιμοι εκπαιδευτικοί στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., αλλά και να λυθούν θέματα καθημερινότητας όπως το ζήτημα των απουσιών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ενδεχόμενης παραπομπής σε αξιολόγηση το Σεπτέμβριο, το ζήτημα των υπευθύνων εργαστηρίων το θέμα των σχολικών συνεταιρισμών κλπ.
-Αναθεώρηση του προσοντολογίου του Ν.3699/2008. Δημιουργία πίνακα με βασικό κριτήριο την προϋπηρεσία και με μοριοδότηση διδακτορικού – μεταπτυχιακού αφού έτσι δεν θα υπάρχει η βίαιη ανατροπή της σειράς από πληθώρα μεταπτυχιακών του εξωτερικού.
-Να προβλεφθούν επίσημα βοηθοί εργαστηρίων ΔΕ1 στα εργαστήρια των ΕΕΕΕΚ, ειδικών επαγγελματικών Γυμνασίων & Λυκείων όπως και στην γενική επαγγελματική εκπαίδευση.
-Να εισέρχονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ κατά προτεραιότητα όσοι υπηρετούν στην ειδική αγωγή με μοναδικό κριτήριο την προϋπηρεσία τους και να τυγχάνουν στοχευμένης στην ειδική αγωγή επιμόρφωσης.
-Να οργανωθεί άμεσα το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας από τα ΑΕΙ όπως και η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας στην ειδική αγωγή που αν και έχει προβλεφθεί από το Ν.2817/2000 - άρθρο 3, δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Μέχρι να οργανωθεί η μετεκπαίδευση στη δευτεροβάθμια να μην μετράει η μετεκπαίδευση των δασκάλων όταν συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας (κρίσεις Δ/ντών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. – κρίσεις προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ – κρίσεις Συμβούλων Ε.Α.) καθώς είναι αντισυνταγματικό αυτό που συμβαίνει αφού μετεκπαίδευση στη δευτεροβάθμια δεν λειτουργεί χωρίς να ευθύνονται γι αυτό οι εκπαιδευτικοί. Αυτό προέβλεπε ο Ν.3848/2010 άρθρο 13 περ.2γ, αλλά κάποιος/οι φρόντισε/σαν να το αλλάξει/ξουν με μία τροπολογία στον 3854/2010 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/άρθρο 13).

-Να ληφθεί μέριμνα για δημιουργία θέσεων σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής κατά ειδικότητες κάτι που μέχρι τώρα δεν προβλέπεται. Δεν είναι δυνατόν 18 σύμβουλοι σε όλη την Ελλάδα να μπορούν να εποπτεύσουν και να βοηθήσουν όλες τις δομές ειδικής αγωγής και μάλιστα και στις 2 βαθμίδες της εκπαίδευσης (1600α/θμιας+800β/βθμιας Τ.Ε.-1800 παράλληλες στηρίξεις-75 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.-30 Ειδικά γ/σια-λύκεια&ειδικά επαγγ.γυμν-300 ειδικά δημοτικά & νηπιαγωγεία).
Μετάβαση σε:

Powered by eForum for Elxis CMS. Copyright © 2008-2017 Is Open Source.

Κοινωνική Δικτύωση

twitter

Φόρμα εγγραφής

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού
Επισκέπτες: 843714
Έχουμε 1 επισκέπτη σε σύνδεση
Επιστροφή στην Κορυφή
Σχεδίαση - Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
StauroulaXoulidou.gr - Copyright 2017