Google+
Ξουλίδου Σταυρούλα - π.Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
Get the Flash Playerto see this player.
Αρχική σελίδα arrow Αγορά
Δημόσια ανακοίνωση delete
Για να γράψετε, πρέπει να κάνετε πρώτα εγγραφή .
Το όνομα επίθετο
Το ψευδώνυμο
Τον κωδικό σας
Και να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στο email που θα σας έρθει
Δημόσια ανακοίνωση delete
Παρακαλούμε καταθέστε μόνο τις προτάσεις σας
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΕΕΕΚ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
Προβολές 1485
Μη-συνδεδεμένος katonas
katonas
Newbie
stars
Δημοσιεύσεις: 4
Προφίλ χρήστη  Ιστοσελίδα 
icon ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΕΕΕΚ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
29 Απρ 2013 12:18
share   share  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΕΕΚ

1. Τα ΕΕΕΕΚ να διατηρήσουν την ενιαία μορφή τους με φοίτηση 5 ως 8 έτη. Η όποια κατηγοριοποίηση του δυναμικού των μαθητών να συνεχίσει να γίνεται πάντοτε με την ένταξή τους στο κατάλληλο εργαστήριο-ειδικότητα.
2. Σε κάθε ΕΕΕΕΚ να αντιστοιχεί ένα τουλάχιστον Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο το οποίο να συστεγάζεται και να έχει (τουλάχιστον) τις ειδικότητες που έχει και το αντίστοιχο ΕΕΕΕΚ ενώ το προσωπικό να προσφέρει έργο και στις δύο σχολικές μονάδες.
3. Για τους μαθητές που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ (και στα λοιπά ειδικά σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης), η φοίτησή τους να θεωρείται επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών τους δεν υπερβαίνει το 50% του αριθμού που προβλέπεται για την γενική εκπαίδευση. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των απουσιών υπερβαίνει το ως άνω όριο ο Σύλλογος Διδασκόντων να αποφασίζει κατά περίπτωση, συνυπολογίζοντας τόσο την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων όσο και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και τους λόγους που οδήγησαν στις απουσίες αυτές. Άλλωστε είναι γνωστό ότι στην ειδική αγωγή οι απουσίες δεν έχουν τις ίδιες αιτίες με αυτές της γενικής αλλά οφείλονται σε υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα που έχουν οι μαθητές, οι οικογένειές τους κλπ.
4. Η κατανομή των μαθητών των ΕΕΕΕΚ σε τάξεις να αποφασίζεται από το Σ.Δ. συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή όπως αυτές προκύπτουν από την αξιολόγησή του από το ΚΕΔΔΥ ή/και από άλλες υποστηρικτικές δομές, τις προηγούμενες εκπαιδευτικές αξιολογήσεις όπου αυτό είναι δυνατόν, την αξιολόγηση από την διεπιστημονική επιτροπή εφόσον υπάρχει στο σχολείο και όχι κατ’ ανάγκη σύμφωνα με το έτος φοίτησης στο σχολείο.
5. Στα ΕΕΕΕΚ να προβλεφθούν υπεύθυνοι εργαστηρίων με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και καθήκοντα όπως αυτά προβλέπονται και στα σχολεία γενικής αγωγής με την προσθήκη για επιπλέον υποχρέωση, στις ώρες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό, οριζόντιας συνεργασίας με όλους τους εκπαιδευτικούς.
6. Να προβλεφτούν εργαστηριακοί βοηθοί όπως ισχύει και στη γενική εκπαίδευση για τα εργαστήρια των ΕΕΕΕΚ.
7. Στα ΕΕΕΕΚ να ισχύει η Υ.Α. περί σχολικών συνεταιρισμών που εκδόθηκε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε εφαρμογή του άρθρου 46 του ν.1566/1985.
8. Πρώτη εγγραφή στα ΕΕΕΕΚ να γίνεται μέχρι την ηλικία των 20 ετών, ενώ να παραλειφθεί ο περιορισμός του ανωτάτου ορίου των 23 ετών όπως και η διάταξη που προβλέπει ότι για τη συνέχιση πέρα από αυτό το όριο χρειάζεται απόφαση του Δ/ντή Εκπαίδευσης. Αντί αυτού προτείνεται η πρόβλεψη σχετικής απόφασης του Σ.Δ. και σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου Ε.Α. Σε περίπτωση διαφωνίας να αποφαίνεται το ΚΕΔΔΥ. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που φοιτούν στις ΣΜΕΑΕ να μειωθεί από τρείς σε δύο και ο μέγιστος από 8 σε 6 για περιπτώσεις Δ.Α.Δ. και πολυαναπηριών.
9. Τα ΕΕΕΕΚ στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να είναι αντίστοιχα με τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και τούτο να εφαρμόζεται προκειμένου για μεταγραφές μαθητών από τάξη των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων προς τα ΕΕΕΕΚ και αντίστροφα. Επίσης να γίνει αντιστοίχηση και με τις τάξεις του Ειδικού Γυμνασίου. Παράλληλα να υπάρξει σαφής ακαδημαϊκή διαβάθμιση των απολυτηρίων των ΕΕΕΕΚ ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε όσους αποφοίτους έχουν την ικανότητα να συνεχίζουν είτε στις ειδικές ΕΠΑΣ είτε στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ ή σε άλλες δομές οι οποίες μπορεί να υπάρξουν και οι οποίες να απαιτούν απολυτήριο ισότιμο με το γυμνάσιο.
10. Αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΕΕΕΚ- να γίνει επαναπροσδιορισμός. Να μην υπάρχουν τόσες πολλές ειδικότητες στην α’ ανάθεση και όπου συμβαίνει να υπάρχουν περισσότερες από μία ειδικότητες στην α’ ανάθεση τότε να καθορίζεται με διάταξη η ποσόστωση για την κάθε ειδικότητα.
11. Να υπάρξουν ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για τα ΕΕΕΕΚ στοχευμένα στον πληθυσμό των μαθητών που φοιτούν σε αυτά.
12. Να γραφτούν βιβλία για τα ΕΕΕΕΚ κατ’ εφαρμογή των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ που αναφέρονται παραπάνω.
13. Θεσμοθέτηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών για όλα τα ΕΕΕΕΚ κατά την τελευταία τάξη φοίτησης.
14. Να οριστεί ποσόστωση για τους εκπαιδευτικούς του πίνακα Α΄ ανά ειδικότητα για το κάθε σχολείο και όχι συνολικά, ώστε να μην εμφανίζεται π.χ. να υπηρετούν στο ίδιο σχολείο 4 ΠΕ08 και να είναι και οι 4 προερχόμενοι από τον πίνακα Α! Ειδικά για αναπηρίες τύφλωσης και κώφωσης να ληφθεί μέριμνα για πρόταξη μόνον προκειμένου για σχολεία ή μαθητές της ίδιας με αυτούς αναπηρίας.
Μετάβαση σε:

Powered by eForum for Elxis CMS. Copyright © 2008-2017 Is Open Source.

Κοινωνική Δικτύωση

twitter

Φόρμα εγγραφής

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού
Επισκέπτες: 843695
Έχουμε 1 επισκέπτη σε σύνδεση
Επιστροφή στην Κορυφή
Σχεδίαση - Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
StauroulaXoulidou.gr - Copyright 2017