Google+
Ξουλίδου Σταυρούλα - π.Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
Get the Flash Playerto see this player.
Αρχική σελίδα arrow Ερωτήσεις arrow Ερωτήσεις arrow ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-KΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 4093/12-11-2012 υποπαράγραφος Θ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-KΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 4093/12-11-2012 υποπαράγραφος Θ

Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012


ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-KΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 4093/12-11-2012 υποπαράγραφος Θ

Κύριε Υπουργέ,

με το νέο νόμο 4093/12-11-2012 (υποπαράγραφος Θ) που αφορά την νέα αδειοδότηση των φροντιστηριακών μονάδων, δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι επιτυγχάνεται «άνοιγμα» της αγοράς και απλούστευση των διαδικασιών, ενώ οι τεράστιες αυτές αλλαγές έγιναν αιφνίδια, «πρόχειρα» και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση. Κατά την άποψή μας είναι απολύτως απαραίτητο να γίνουν διευκρινίσεις, τροποποιήσεις και αλλαγές στα παρακάτω θέματα:

Α.ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ(Υποπαράγραφος Θ.3).

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της Θ.17. «οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013.» Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, να οδηγηθεί η πλειοψηφία των υπαρχόντων φροντιστηρίων και ΚΞΓ σε αναζήτηση νέων χώρων εγκατάστασης λόγω των αυστηρών προδιαγραφών του νόμου, τεράστια έξοδα μετεγκατάστασης, σε νέες επαγγελματικές μισθώσεις, πιθανά σε υπέρογκες αποζημιώσεις υπαρχουσών μισθώσεων κλπ. ενώ παράλληλα τα κτίρια που έχουν τις προδιαγραφές που απαιτεί ο νέος νόμος και λιγοστά και πολύ «ακριβά» θα γίνουν. Ποια η ανάγκη να εκδίδονται καινούργιες άδειες , αφού ήδη υπάρχουν νόμιμες σε λειτουργία που χορηγήθηκαν από το κράτος και κόστισαν στα φροντιστήρια και πολύ χρόνο και χρήμα.; Αυτό ούτε απλοποίηση διαδικασιών ούτε άνοιγμα επαγγέλματος θεωρείται. Σε μια εποχή που η ανάπτυξη είναι απαραίτητη πάμε να διαλύσουμε και τις ήδη υπάρχουσες υγιείς επιχειρήσεις!!

Επιπλέον στο νέο νόμο είναι σχεδόν ανύπαρκτο το μεταβατικό διάστημα μέχρι την ισχύ του νέου νόμου. Η μετεγκατάσταση είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και δύσκολη ιδιαίτερα όταν αυτό πρέπει να γίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. . Σκοπός του νόμου δεν θα πρέπει να είναι να «τιμωρηθούν» οι υπάρχουσες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, και αν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εξ αρχής η αδειοδότηση για όλους-ούτε θεμιτό ούτε αναγκαίο είναι- θα πρέπει να υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών στο οποίο να διατηρηθούν οι υπάρχουσες άδειες για να γίνει το πέρασμα ομαλά και χωρίς αναίτιες και υπέρμετρες δυσκολίες για τα φροντιστήρια.

Β. Όσον αφορά την ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (Υποπαράγραφος Θ.4.1.β.) ο νόμος παρουσιάζεται υπέρμετρα και αναιτιολόγητα «σκληρός» αφού η άδεια ανακαλείται, ακόμα και στην περίπτωση που πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη κατά την διαδικασία ελέγχου για την χορήγηση της άδειας. Μάλιστα δεν χορηγείται νέα άδεια αν ανακληθεί, για διάστημα 10 ετών κατά το Θ.3.4.η. και Θ.3.5.στ. Η κύρωση αυτή, όχι μόνο δεν προάγει την επιχειρηματικότητα αλλά την καταστρέφει. Πώς ο ταλαίπωρος επιχειρηματίας, ακόμα και για αβλεψίες άλλων θα τεθεί εκποδών από το επάγγελμά του για μία 10ετία; Το μέτρο της ανάκλησης της άδειας, θα πρέπει να είναι όλως εξαιρετικό και να επιβάλλεται μόνο μετά από σοβαρή και επανειλημμένη παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας από τον αδειοδοτημένο φορέα. Απαιτούνται ηπιότερα μέτρα, όπως επίπληξη, κλιμακούμενο πρόστιμο ανάλογα την βαρύτητα της παράβασης και την επανάληψή της, ενώ η ανάκληση της άδειας θα πρέπει να γίνεται για 1 μήνα μέχρι 1 έτος το πολύ. Τέλος, όταν η παραβίαση οφείλεται σε αβλεψία ή παράλειψη των ελεγχόντων, να μην υπάρχει καμία κύρωση στον αδειοδοτημένο φορέα, αλλά στους ελέγχοντες .

Γ.ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (Υποπαράγραφος Θ.6.)

Η παράγραφος αυτή έμμεσα καταργεί και την παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 2545/1940, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η συλλειτουργία και συστέγαση των φροντιστηρίων. Θα πρέπει αυτό να γίνει ρητά χωρίς να αφήνεται κανένα περιθώριο αμφιβολιών.

Επίσης κατά την Θ.6.2. επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των αιθουσών των ιδιωτικών σχολείων κλπ σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου, να χρησιμοποιούνται και ως φροντιστήρια. Φρονούμε ότι η διάταξη αυτή «φωτογραφίζει» και δίνει «γη και ύδωρ» σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, ενάντια στα υπάρχοντα φροντιστήρια και ΚΞΓ. Θα πρέπει η διάταξη αυτή για να μην κάνει αδικαιολόγητες διακρίσεις να περιλαμβάνει ρητά και να επιτρέπει και την λειτουργία φροντιστηρίων και κέντρων δια βίου μάθησης.

Δ. Τέλος θεωρούμε ότι ο νέος νόμος δεν αγγίζει την παραοικονομία. Οι διαδικασίες αδειοδότησης των οικοδιδασκαλείων, η παράδοση κατ’οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων κλπ. απλοποιούνται και ούτε λόγος για τα κέντρα μελέτης-που αντικατέστησαν τα φροντιστήρια δημοτικής εκπαίδευσης-τα ηλεκτρονικά φροντιστήρια κ.ο.κ. που και παράνομα λειτουργούν και σε βάρος της οικονομίας με την τεράστια φοροδιαφυγή που συντελείται.

Θεωρούμε ότι πρέπει ρητά να επιτραπούν τα φροντιστήρια δημοτικής εκπαίδευσης, να τεθούν κανόνες, να προβλέπεται η έκδοση αδείας τους και να απαιτούνται όμοιες προϋποθέσεις με τα υπόλοιπα φροντιστήρια ή τα οικοδιδασκαλεία, ανάλογα τον χώρο στον οποίο θα λειτουργούν.

Γενικά πιστεύουμε ότι πρώτιστη υποχρέωση της πολιτείας είναι να συντάξει μητρώο φροντιστηρίων, κέντρων μελετών, ηλεκτρονικών φροντιστηρίων και οικοδιδασκαλείων με νόμιμη άδεια, μητρώο διδασκόντων σε φροντιστήρια, σε κέντρα μελέτης, σε ηλεκτρονικά φροντιστήρια, μητρώο οικοδιδασκάλων κλπ. που να είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, ώστε να γνωρίζουμε επιτέλους, ποιος και τι υπηρεσίες παρέχει.

Ε.ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η ήδη εκδοθείσα Υ.Α. με την οποία καθορίζονται τα παράβολα των αδειών, επικαιροποιήσεων, αναγγελιών κλπ. απαιτεί παράβολα πολλαπλάσια των μέχρι τώρα απαιτουμένων. Και αυτό σε μία οικονομία που «πνέει τα λοίσθια» σε όλους τους τομείς και αυτό υποτίθεται ότι γίνεται για να βοηθηθεί η ανάπτυξη, να συντελεσθεί το άνοιγμα των επαγγελμάτων, να μειωθεί η γραφειοκρατία κλπ. Μάλιστα τη στιγμή που απαίτηση των καιρών -και της τρόϊκας- είναι η κατάργηση των οργανισμών, οργάνων κλπ. δημιουργείτε έναν ακόμα οργανισμό τον οποίο ζητάτε ουσιαστικά να τον προικοδοτήσουν τα εκπαιδευτήρια!!!

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

Τι σκοπεύετε να κάνετε για τις υπάρχουσες άδειες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών; Σκοπεύετε να δυσχεράνετε επιπλέον την λειτουργία τους και να οδηγήσετε πολλά από αυτά στο «κλείσιμο»;

Με τον νέο νόμο απαιτείται μία άδεια για περισσότερα είδη φροντιστηρίων ή πολλές από τον ίδιο εκπαιδευτικό φορέα;

Είναι θεμιτό στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας να στερείτε ο φροντιστής για μία 10ετία το δικαίωμα νέας άδειας;

Θα μειώσετε το ύψος των παραβόλων για τις νέες άδειες ώστε να βοηθήσετε να ανοίξουν νέα φροντιστήρια;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ

Κοινωνική Δικτύωση

twitter

Φόρμα εγγραφής

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού
Επισκέπτες: 846119
Έχουμε 3 επισκέπτες σε σύνδεση
Επιστροφή στην Κορυφή
Σχεδίαση - Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
StauroulaXoulidou.gr - Copyright 2017