Google+
Ξουλίδου Σταυρούλα - π.Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
Get the Flash Playerto see this player.
Αρχική σελίδα arrow Ερωτήσεις arrow Ερωτήσεις arrow Για την έγκριση δαπάνης της προμήθειας βιβλίων του καταργηθέντος Ο.Ε.Δ.Β.

Για την έγκριση δαπάνης της προμήθειας βιβλίων του καταργηθέντος Ο.Ε.Δ.Β.

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2013

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

27-06-2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: τον κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

τον κ. Υπουργό Οικονομικών


Θέμα: «Για την έγκριση δαπάνης της προμήθειας βιβλίων του καταργηθέντος Ο.Ε.Δ.Β.»

Κύριοι Υπουργοί,


στις 19/6/2013 έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, οι παρακάτω αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων για λογαριασμό του καταργηθέντος ΟΕΔΒ από συγκεκριμένους εκδοτικούς οίκους. Και συγκεκριμένα στις υπ. αριθμ.: Φ.1/ΟΕΔΒ/125/83745/ΙΒ/19-06-2013, Φ.1/ΟΕΔΒ/124/83744/ΙΒ/19-06-2013 και Φ.1/ΟΕΔΒ/123/83743/ΙΒ/19-06-2013, Αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, Ομάδας Εργασίας Ο.Ε.Δ.Β., όπου εγκρίνονται δαπάνες ύψους 156.750,00 ευρώ, 644.761,66 και 127.894,25 ευρώ, αντίστοιχα, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 19-110 και Κ.Α.Ε. 9113 οικ. έτους 2013, καθώς και για τις εκδόσεις χρηματικών ενταλμάτων στα ονόματα των εξής δικαιούχων, αντίστοιχα:

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε. για την Εκκαθάριση Ανειλημμένων Υποχρεώσεων (Προμήθεια Βιβλίου «ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ») του καταργηθέντος ΟΕΔΒ,

- ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. για την Εκκαθάριση Ανειλημμένων Υποχρεώσεων (Προμήθεια Βιβλίου «ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑ») του καταργηθέντος ΟΕΔΒ και

- REAL MEDIA A.Ε. για την Εκκαθάριση Ανειλημμένων Υποχρεώσεων (Προμήθεια Βιβλίου «ΑΘΗΝΑ 60 ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ») του καταργηθέντος ΟΕΔΒ, αντίστοιχα.

Παράλληλα στις υπ. αριθμ.: Φ.1/ΟΕΔΒ/122/83130/ΙΒ/19-06-2013, Φ.1/ΟΕΔΒ/121/83127/ΙΒ/19-06-2013 και Φ.1/ΟΕΔΒ/120/83128/ΙΒ/19-06-2013, Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου εγκρίνονται οι δεσμεύσεις πιστώσεων με τα παραπάνω ποσά, παρουσιάζονται υπόλοιπα προς ανάληψη:

- 650.355,75 ευρώ, από ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε. για το βιβλίο «ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ», δηλαδή συνολικό ποσό 807.105,75 ευρώ

- 5.594,09 ευρώ από ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. για το βιβλίο «ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑ», δηλαδή συνολικό ποσό 650.355,75 ευρώ

- 807.105,75 ευρώ από τον δικαιούχο REAL MEDIA A.Ε. για το βιβλίο «ΑΘΗΝΑ 60 ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ», δηλαδή συνολικό ποσό 935.000,00 ευρώ.

Καθώς έχει παρέλθει σχεδόν ένα έτος από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., είναι επιτακτική η ανάγκη της γνωστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του καταργηθέντος οργανισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης της χώρας και την αδήριτη ανάγκη για τεράστιες προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν ώστε να στηρίξουμε την Παιδεία, τα ποσά αυτά φαντάζουν εξωπραγματικά, τη στιγμή που υπάρχουν άμεσες ανάγκες, όσον αφορά τη χρηματοδότηση σε τομείς του Υπουργείου Παιδείας, στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής, και τις θυσίες των εκπαιδευτικών και μαθητών αυτής της χώρας.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι σήμερα φαντάζουν υπέρογκα αυτά ποσά, για την έκδοση των παραπάνω βιβλίων, παραβλέποντας προβλήματα που αφορούν άμεσα τη μαθητική κοινότητα, όπως τα έξοδα για τις μετακινήσεις μαθητών, και τα έξοδα θέρμανσης των σχολείων.

Εκ των ως άνω αναφέρονται, εγείρονται τα παρακάτω ερωτήματα, και ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  1. Βάση ποιού εκπαιδευτικού προγράμματος, στα πλαίσια ποιών μαθημάτων, σε πόσους σπουδαστές και σε ποιά εκπαιδευτικά ιδρύματα επιδόθηκαν τα παραπάνω βιβλία;

  2. Ποιά είναι τα οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία από την προμήθεια των εν λόγω βιβλίων, που να δικαιολογούν το υπέρογκο ποσό των 2.392.461,50 ευρώ, που καλείται να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο στους συγκεκριμένους εκδότες;

  3. Υπάρχουν στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαθέσιμα αντίτυπα των παραπάνω βιβλίων, τα οποία μπορούμε να προμηθευτούμε και με ποιον τρόπο;

  4. Διενεργήθηκε ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την επιλογή των συγκεκριμένων προμηθευτών (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε , ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , REAL MEDIA A.Ε.) του ελληνικού δημοσίου; Παρακαλώ, αναφέρατε τις συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Κατόπιν τούτων ζητούμε όπως μας καταθέσετε:


1) Την με αρ. 50498/09, σύμβαση με συμβαλλόμενους τον Ο.Ε.Δ.Β. και την εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε., καθώς και την με αρ. 40/41/7-10-09 απόφαση έγκρισης προμήθειας του Δ.Σ. του Ο.Ε.Δ.Β.

2) Την με αρ. 50496/09, σύμβαση με συμβαλλόμενους τον Ο.Ε.Δ.Β. και την εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. καθώς και την με αρ. 40/40/7-10-09 απόφαση έγκρισης προμήθειας του Δ.Σ. του Ο.Ε.Δ.Β.

3) Την με αρ. 50497/09, σύμβαση με συμβαλλόμενους τον Ο.Ε.Δ.Β. και την εταιρεία REAL MEDIA A.Ε., καθώς και την με αρ. 40/39/7-10-09 απόφαση έγκρισης προμήθειας του Δ.Σ. του Ο.Ε.Δ.Β.

4) Τα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. παραστατικά από τις εταιρείες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε. , ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., REAL MEDIA A.Ε. , αντίστοιχα, για την προμήθεια των εν λόγω βιβλίων, όπου αναφέρονται αναλυτικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των εν λόγω συναλλαγών, (αριθμός των αντιτύπων, ποσά, έδρα, αξία υποκείμενη σε ΦΠΑ κτλ).

5)  Τα έγγραφα των πρωτοκόλλων παράδοσης παραλαβής από τον Ο.Ε.Δ.Β. και τους προμηθευτές –εκδοτικές εταιρείες.

6) Τα αποδεικτικά έγγραφα παραλαβής από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία προμηθεύτηκαν τα εν λόγω βιβλία.

7) Τους αριθμούς ISBN των εν λόγω βιβλίων.

Η ερωτώσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου

Κοινωνική Δικτύωση

twitter

Φόρμα εγγραφής

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού
Επισκέπτες: 831299
Έχουμε 5 επισκέπτες σε σύνδεση
Επιστροφή στην Κορυφή
Σχεδίαση - Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
StauroulaXoulidou.gr - Copyright 2017