Google+
Ξουλίδου Σταυρούλα - π.Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
Get the Flash Playerto see this player.
Αρχική σελίδα arrow Ερωτήσεις arrow Ερωτήσεις arrow Περί πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου

Περί πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου

Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα : Περί πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου

Κύριε Υπουργέ,

Το 2011 πραγματοποιήθηκε πρόσκληση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) για τη συγκρότηση μητρώου εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη συγγραφή νέων Προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο), στο πλαίσιο του έργου ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, αφού προηγουμένως είχαν καθοριστεί τα αντικείμενα αυτά με επιστημονικά και εκπαιδευτικά κριτήρια.

Με την 11279/28-7-2010 απόφαση του Π.Ι. συγκροτήθηκαν οι ομάδες εμπειρογνωμόνων για τη διαμόρφωση των νέων Π.Σ. ενώ με το υπ’ αριθμ. 1215/07-06-2012 (ΑΔΑ: Β41ΓΟΞΛΔ-1ΤΚ) του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Καθ. κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου επεκτάθηκε χρονικά η σύμβαση των Εμπειρογνωμόνων για εκπόνηση των νέων Π.Σ. Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 5218/29-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ29-Ρ9Υ) και ανακοινοποίηση στο ορθό 6020/29-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α8Τ9-Υ7Ρ) του προέδρου του ΠΙ Καθ. κ. Κλήμη Ναυρίδη και χρονική επέκταση με την υπ’ αριθμ. 1214/07-06-2012 (ΑΔΑ: Β41ΓΟΞΛΔ-Β16) του Αντιπροέδρου του ΙΕΠ καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου συγκροτήθηκαν ομάδες εμπειρογνωμόνων για την διαμόρφωση Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό με εκπαιδευτικά σενάρια επίσης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα Δημοτικού και Γυμνασίου. Σημειώνεται ότι το πιλοτικό Π.Σ. εφαρμόστηκε για 2 έτη σε κατάλληλα επιλεγμένες σχολικές μονάδες (Δημοτικά και Γυμνάσια) που χαρακτηρίστηκαν ως πιλοτικές, περί τις 200 σε όλη την Ελλάδα.

Το νέο Π.Σ. Γυμνασίου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 113719/Γ1/03-10-2011 (ΑΔΑ: 45Ο09-1ΙΕ ΦΕΚ Β΄ 2323) Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και εφαρμόστηκε με την υπ’ αριθμ. 104868/Γ/13-09-2011 (ΑΔΑ: 45Ο09-0ΞΩ και ΦΔΚ Β΄ 2240) σε επιλεγμένα πιλοτικά Γυμνάσια. Αντίστοιχα για τα πιλοτικά Δημοτικά Σχολεία.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007‐13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1‐2‐3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» MIS: 295379 με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) διαμορφώθηκαν ερωτηματολόγια για τις πιλοτικές σχολικές μονάδες ξεχωριστά για διευθυντές και εκπαιδευτικούς. Με την υπ’ αριθμ. 6366/2-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η) περί “Έγκρισης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 6 με τίτλο: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη»” αξιολογήθηκαν τα πιλοτικά Π.Σ. τα οποία εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Τα πορίσματα για την αξιολόγηση των Π.Σ. είναι θετικά.

Αγνοώντας όλα τα παραπάνω, τον Αύγουστο του 2013 στο υπ’ αριθμ. 147643/Γ2/11-10-2013 ο Υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος όρισε το περιεχόμενο των μαθημάτων του Γυμνασίου, σύμφωνα με την εισήγηση του ΙΕΠ βασιζόμενος στις πράξεις 24/08-07-2013 και 33/30-09-2013 του Δ.Σ. του ΙΕΠ. Αντίστοιχα, στο υπ’ αριθμ. 115475/Γ2/21-08-2013 όρισε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου, με αναφορά στη σχετική εισήγηση του ΙΕΠ την 26/2013.

Τα πιλοτικά Π.Σ. σε Δημοτικό και Γυμνάσιο χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΕΣΠΑ) με όλο το παραπάνω ιστορικό, ώστε να δοκιμαστούν, να βελτιωθούν και να εφαρμοστούν καθολικά. Ωστόσο, ο κ. Γκλαβάς και ο κ. Αρβανιτόπουλος τα έβαλαν στο συρτάρι και καθόρισαν ως Π.Σ. άλλα Ωρολόγια Προγράμματα . Με αυτήν την ενέργεια, το ΙΕΠ αυτο-αναιρέθηκε ενώ συνέχισε το έργο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ με τη βαθμίδα του Λυκείου.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Με ποια επιστημονικά κριτήρια παρακάμφθηκαν οι ομάδες εμπειρογνωμόνων και δημοσιεύτηκαν άλλα Π.Σ. και ωρολόγια προγράμματα με απόφαση Υπουργού; Αφού η αξιολόγηση των πιλοτικών Π.Σ. ήταν θετική από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που τα υλοποίησαν,  γιατί δεν εφαρμόζονται ακόμη και σήμερα, έστω με βελτιωτικές προτάσεις;

2. Στην περίπτωση που τα Π.Σ. δεν εφαρμοστούν καθολικά, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα χρηματοδοτούμενο έργο που απορρόφησε κονδύλια αλλά δεν αξιοποιήθηκε, χωρίς αιτιολόγηση;

3. Ενώ έχουν διαμορφωθεί νέα Π.Σ. για το Δημοτικό από ομάδες εμπειρογνωμόνων, προτίθεστε να ανοίξετε το φθινόπωρο ξανά τη συζήτηση για το θέμα αυτό, όπως δηλώσατε στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου

Κοινωνική Δικτύωση

twitter

Φόρμα εγγραφής

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού
Επισκέπτες: 784602
Έχουμε 6 επισκέπτες σε σύνδεση
Επιστροφή στην Κορυφή
Σχεδίαση - Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
StauroulaXoulidou.gr - Copyright 2017